Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Art. 271 kk – Fałszerstwo intelektualne

Art. 271 kk – Fałszerstwo intelektualne

Fałszerstwo intelektualne w myśl kodeksu karnego interpretowane jest jako urzędowe poświadczenie nieprawdy w sytuacji, kiedy ta prawda ma znaczenie prawne. Ten typ fałszerstwa odnosi się przede wszystkim do osób mających status urzędnika państwowego lub osoby publicznej, budzącej zaufanie społecznej i jednocześnie mającej uprawnienia do wystawiania określonego typu dokumentów. Takim i osobami są lekarze, nauczyciele, radcy […]

Czytaj dalej