Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu obejmują dużą i zróżnicowaną grupę przestępstw oraz zdarzeń, w których prawo karne chroni życie i zdrowie człowieka. W pierwszej kolejności wskazać zatem należy na zbrodnię zabójstwa, a także występki ciężkiego oraz średniego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek lekki, tzn. trwający poniżej 7 dni, także jest przestępstwem, jednakże ściganym wyłącznie z oskarżenia prywatnego.

Do drugiej grupy przestępstw zaliczyć należy przestępstwa związane z bójką, pobiciem oraz użyciem niebezpiecznego narzędzia w trakcie bójki. Do trzeciej grupy należą przestępstwa związane z przerywaniem ciąży oraz okresem połogu. Pozostałe przestępstwa z tej kategorii, to przestępstwa związane z nieudzieleniem pomocy, namawianiem do samobójstwa oraz narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia oraz ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To ostatnie przestępstwo charakterystyczne jest m.in. dla spraw dotyczących błędów lekarskich.

Jakie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu opisane są w Kodeksie karnym?

Art. 148 kk – Zabójstwo

Art. 149 kk – Dzieciobójstwo

Art. 150 kk – Zabójstwo eutanatyczne

Art. 151 kk – Namowa i pomoc do samobójstwa

Art. 152 kk – Przerwanie ciąży za zgodą kobiety

Art. 153 kk – Przerwanie ciąży bez zgody

Art. 154 kk – Śmierć kobiety ciężarnej jako następstwo aborcji

Art. 155 kk – Nieumyślne spowodowanie śmierci

Art. 156 kk – Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157 kk – Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 157a kk – Uszkodzenie prenatalne

Art. 158 kk – Bójka i pobicie

Art. 159 kk – Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznych przedmiotów

Art. 160 kk – Narażenie na niebezpieczeństwo

Art. 161 kk – Narażenie na zarażenie

Art. 162 kk – Nieudzielenie pomocy

Z jakimi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu spotykamy się najczęściej?

W praktyce kancelarii przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu należą do stosunkowo częstych. W przypadku przestępstw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu konieczne jest powołanie biegłego lekarza i wykonanie obdukcji w celu określenia stopnia uszczerbku.

Przestępstwa bójki wiążą się z udziałem co najmniej 3 osób. Przestępstwa związane z narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wiążą się z odpowiedzialnością lekarza za nieprawidłowo przeprowadzony zabieg.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *