Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Przestępstwa przeciwko mieniu

Przestępstwa przeciwko mieniu

Kodeks karny w sposób kompleksowy chroni istotną wartość społeczną, jaką jest mienie. Z tego względu ustawodawca oprócz przestępstw tak pospolitych jak kradzież, rozbój, czy oszustwo, usankcjonował również czyny, które jeszcze kilkanaście lat temu w zasadzie nie istniały w przestrzeni publicznej, a których zaistnieniu sprzyja rozwój technologiczny.

Chodzi tu np. o kradzież impulsów telefonicznych, oszustwo komputerowe, czy też paserstwo programu komputerowego. Przedmiotem ochrony przestaje być już tylko mienie w znaczeniu przedmiotu materialnego, fizykalnego. Ochronie poprzez ustawę karną (nie tylko w ramach Kodeksu karnego) podlega również wytwór myśli ludzkiej (utwór w rozumieniu prawa autorskiego).

W zasadzie wszystkie przestępstwa przeciwko mieniu podlegają karze pozbawienia wolności, a wysokość kary orzeczonej w danej sprawie determinowana jest przede wszystkim wartością mienia będącego przedmiotem przestępstwa.

Jakie przestępstwa przeciwko mieniu opisane są w Kodeksie karnym?

Art. 278 kk – Kradzież

Art. 279 kk – Kradzież z włamaniem

Art. 280 kk – Rozbój

Art. 281 kk – Kradzież rozbójnicza

Art. 282 kk – Wymuszenie rozbójnicze

Art. 284 kk – Przywłaszczenie

Art. 285 kk – Uruchomienie impulsów telefonicznych

Art. 286 kk – Oszustwo

Art. 287 kk – Oszustwo komputerowe

Art. 288 kk – Zniszczenie mienia ruchomego

Art. 289 kk – Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia

Art. 290 kk – Kradzież drzewa z lasu

Art. 291 kk – Paserstwo umyślne

Art. 292 kk – Paserstwo nieumyślne

Art. 293 kk – Paserstwo programu komputerowego

Z jakimi przestępstwami przeciwko mieniu spotykamy się najczęściej

Z przestępstwami przeciwko mieniu spotykamy się bardzo często w ramach naszej praktyki w sprawach karnych. W katalog tych przestępstw wpisuje się bowiem szereg różnorodnych czynów, odznaczających się różnorakimi okolicznościami popełnienia, motywacją oraz sposobem działania sprawcy.

Co istotne, w sprawach dotyczących mienia nie ograniczamy się jedynie do funkcji obrończej, ale również aktywnie reprezentujemy pokrzywdzonych na drodze ku naprawieniu szkody w postępowaniach przygotowawczych, procesach sądowych, a także postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych po uprawomocnieniu się wyroku.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *