Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Kategoria: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

Art. 277 kk – Usuwanie znaków granicznych

Art. 277 kk – Usuwanie znaków granicznych

Znaki graniczne wyznaczają zasięg własności osoby prywatnej, firmy, jednostki administracyjnej lub państwa. Szczególną wagę posiadają znaki dotyczące granic państwowych w związku z możliwością ich nielegalnego przekraczania. Niszczenie lub celowe ukrywanie takich oznaczeń prawo karne traktuje jako przestępstwo. Zakres wyznaczania kar oraz szczegółowe przesłanki opisuje artykuł 277 Kodeksu Karnego. Kara grzywny może też być wymierzona na […]

Czytaj dalej

Art.276 kk – Niwelowanie dokumentu

Art.276 kk – Niwelowanie dokumentu

Jednym z rodzajów przestępstw dotyczących dokumentów jest określone w artykule 276 kk niwelowanie dokumentu. W szerzej rozumianym znaczeniu przestępstwo to sprowadza się do takiego działania, w którym konkretny, ważny z punktu widzenia prawa dokument zostanie ukryty, schowany, usunięty z przeznaczonego mu miejsca lub zniszczony. Dodatkowym warunkiem wystąpienia przestępstwa jest dokonanie tej czynności w celu osiągnięcia […]

Czytaj dalej

Art. 275 kk – Posługiwanie się cudzym dokumentem

Art. 275 kk – Posługiwanie się cudzym dokumentem

Art. 275 kk jest rozbudowany do dwóch paragrafów, mających odniesienie do przestępstw z użyciem dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających prawa majątkowe.   Obejmuje przestępstwa związane z posługiwaniem się cudzym dokumentem tożsamości, lub potwierdzającym prawa majątkowe, a także z wykonywaniem niedozwolonych czynności, prowadzących do wejścia w posiadanie takiego dokumentu. W praktyce oznacza to kradzież lub przywłaszczenie. […]

Czytaj dalej

Art. 274 kk – Zbycie dokumentu tożsamości

Art. 274 kk – Zbycie dokumentu tożsamości

Art. 274 kk określa przestępstwem zbycie własnego lub cudzego dokumentu tożsamości, w świetle prawa rozumiane jako verba legis, czyli dokument potwierdzający tożsamość. Za taki uznaje się dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy, ale również wszystkie inne dokumenty, o których prawo mówi, że stwierdzają lub poświadczają tożsamość danej osoby. Zaliczają się do nich legitymacje służbowe, ubezpieczeniowe, […]

Czytaj dalej

Art. 273 kk – Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Art. 273 kk – Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Obowiązująca od 1 marca 2017 roku ustawa dokonała zmian w przepisach kodeksu karnego, kładąc szczególny nacisk na wyodrębnienie przestępstw na dokumentach skarbowych. Nowelizacja nie wpłynęła na kształt art. 273 kk, dotyczącego kar za używanie dokumentów poświadczających nieprawdę. W myśl tego artykułu świadome wykorzystanie takich dokumentów w jakimkolwiek celu mającym charakter prawny jest przestępstwem. Warunkiem zaistnienia […]

Czytaj dalej

Art. 272 kk – Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy

Art. 272 kk – Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy

Art. 272 Kodeksu karnego odnosi się do wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawy od osoby trzeciej, mającej istotne znaczenie dla osiągnięcia konkretnych korzyści przez sprawcę. Osobą tą może być funkcjonariusz publiczny lub pracownik posiadający uprawnienia do wystawiania konkretnego typu dokumentów. Poświadczenie to jest wynikiem celowego tworzenia sytuacji, która sprawia wrażenie jak najbardziej rzeczywistej. Jest to przestępstwo skutkowe. […]

Czytaj dalej

Art. 271a kk – Poświadczenie nieprawdy np.w fakturze

Art. 271a kk – Poświadczenie nieprawdy np.w fakturze

1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa dokonująca zmian w kodeksie karnym, uzupełniająca ten kodeks między innymi o nowy artykuł 271a. Wymienia on jako przestępstwo, poświadczenie nieprawdy w fakturze. Czyn obejmuje zarówno stwierdzenie okoliczności nieistniejących, jak i zatajenie prawdy. Przepis ten w szczególny sposób wyróżnia przestępstwa o charakterze karno-skarbowym, oddzielając fakturę VAT od innych […]

Czytaj dalej

Art. 270 kk – Fałszerstwo dokumentów

Art. 270 kk – Fałszerstwo dokumentów

Artykuł 270 kodeksu karnego zapewnia ochronę tzw. obrotu prawnego przez zagwarantowanie wiarygodności wykorzystywanych w nim dokumentów. Oznacza to, że karą zagrożone jest każde fałszerstwo dokonane w odniesieniu do dokumentu rozumianego w ujęciu tegoż kodeksu bez względu na to, czy jest on dokumentem urzędowym, prywatnym, krajowym czy zagranicznym. Ochronie podlegają też kopie dokumentów, faksy i wydruki […]

Czytaj dalej

Art. 271 kk – Fałszerstwo intelektualne

Art. 271 kk – Fałszerstwo intelektualne

Fałszerstwo intelektualne w myśl kodeksu karnego interpretowane jest jako urzędowe poświadczenie nieprawdy w sytuacji, kiedy ta prawda ma znaczenie prawne. Ten typ fałszerstwa odnosi się przede wszystkim do osób mających status urzędnika państwowego lub osoby publicznej, budzącej zaufanie społecznej i jednocześnie mającej uprawnienia do wystawiania określonego typu dokumentów. Takim i osobami są lekarze, nauczyciele, radcy […]

Czytaj dalej

Art. 270a kk – Sfałszowanie faktury VAT

Art. 270a kk – Sfałszowanie faktury VAT

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zajmujące się finansami w firmie dokumentują wszelkie transakcje fakturami, które zgodnie z przepisami są dokumentem prawnym i podlegają uwarunkowaniom przepisów podatkowych i karnych. Sfałszowanie faktury VAT jest uznawane za przestępstwo, a kary za jego popełnienie określa artykuł 270a kodeksu karnego, od 1 marca 2017 roku obowiązujący w znowelizowanej formie. Dotychczas […]

Czytaj dalej