Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Art. 275 kk – Posługiwanie się cudzym dokumentem

Art. 275 kk – Posługiwanie się cudzym dokumentem

Art. 275 kk jest rozbudowany do dwóch paragrafów, mających odniesienie do przestępstw z użyciem dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających prawa majątkowe.   Obejmuje przestępstwa związane z posługiwaniem się cudzym dokumentem tożsamości, lub potwierdzającym prawa majątkowe, a także z wykonywaniem niedozwolonych czynności, prowadzących do wejścia w posiadanie takiego dokumentu. W praktyce oznacza to kradzież lub przywłaszczenie.

Odpowiedzialność za posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości może obejmować legitymowanie się takim dokumentem w przypadku kontroli lub w celu identyfikacji w wybranej placówce czy instytucji.  Przestępstwo popełnia również ta osoba, która powołuje się na treść dowodu tożsamości osoby trzeciej posiadanego przy niej podczas kontroli. Znamiona przestępstwa zostają wyczerpane w każdej sytuacji, w której zostaną wykorzystane informacje z cudzego dokumentu.

Bezprawne przewożenie dokumentów i praw majątkowych

Poza nakładaniem odpowiedzialności karnej za korzystanie z cudzego dokumentu prawo nakłada również taką odpowiedzialność na osoby, które bezprawnie przewożą, przenoszą lub wywożą poza granice kraju dokumenty stwierdzające tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe. Regulacji tej kwestii dokonuje § 2 artykułu 275. O warunkach popełnienia przestępstwa z tego tytułu poinformuje każdy adwokat specjalizujący się w prawie karnym.

Na uwagę zasługuje tu rozróżnienie, jakie kodeks karny stawia pomiędzy dokumentami tożsamości a stwierdzającymi prawa majątkowe. Te drugie nie mają charakteru dokumentów publicznych, nie podlegają ustawowym regulacjom, a także nie są reglamentowane. Takie dokumenty stanowią informację o posiadanym stanie majątkowym, a ich ochrona jest równoznaczna z ochroną mienia konkretnych osób. W przypadku dokumentów tożsamości ochronie podlega własność prywatna w kontekście umownym.

Jaka kara grozi za posługiwanie się cudzym dokumentem?

Posługiwanie się cudzym dokumentem, a także wszelkie czynności prowadzące do tego stanu, polegające na kradzieży lub przywłaszczeniu zgodnie z artykułem 275 podlega karze grzywny, karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2. Ten sam artykuł przewiduje również identyczne kary za bezprawne przenoszenie, przewożenie lub wysyłanie poza granice kraju dokumentów tożsamości lub potwierdzających prawa majątkowe danej osoby.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *