Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Art. 273 kk – Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Art. 273 kk – Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Obowiązująca od 1 marca 2017 roku ustawa dokonała zmian w przepisach kodeksu karnego, kładąc szczególny nacisk na wyodrębnienie przestępstw na dokumentach skarbowych. Nowelizacja nie wpłynęła na kształt art. 273 kk, dotyczącego kar za używanie dokumentów poświadczających nieprawdę. W myśl tego artykułu świadome wykorzystanie takich dokumentów w jakimkolwiek celu mającym charakter prawny jest przestępstwem.

Warunkiem zaistnienia czynu karalnego jest celowe działanie sprawcy oraz jego świadomość, że posługuje się on poświadczeniem nieprawdy. Nie podlega karze osoba korzystająca z takiego poświadczenia nieświadomie, pozostająca w przekonaniu, że otrzymała wiarygodny dokument. W interpretacji sądu pojęcie używania oznacza wykorzystanie funkcji, jaką dokument ma pełnić. Przestępstwem będzie legitymowanie się nieprawdziwym dokumentem, a nie samo jego posiadanie.

Co grozi za artykuł 273 kodeksu karnego?

Posługiwanie się dokumentem poświadczającym nieprawdę jest przestępstwem pospolitym, karanym zgodnie z ujęciem artykułu 273 kodeksu karnego. W myśl tego artykułu za podobne przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość zasądzonej kary uwarunkowana jest szkodliwością czynu oraz potencjalnymi korzyściami, jakie osiągnął sprawca w wyniku działania przestępczego.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *