Prawo Karne

Interesujące i najnowsze aktualności z prawa w Polsce. Zapraszamy

Skontaktuj się z nami
(22) 412 57 55

Art. 272 kk – Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy

Art. 272 kk – Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy

Art. 272 Kodeksu karnego odnosi się do wyłudzenia podstępem poświadczenia nieprawy od osoby trzeciej, mającej istotne znaczenie dla osiągnięcia konkretnych korzyści przez sprawcę. Osobą tą może być funkcjonariusz publiczny lub pracownik posiadający uprawnienia do wystawiania konkretnego typu dokumentów. Poświadczenie to jest wynikiem celowego tworzenia sytuacji, która sprawia wrażenie jak najbardziej rzeczywistej. Jest to przestępstwo skutkowe.

Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy jest przestępstwem powszechnym, którego zamiar bezpośredni oznacza osiągnięcie konkretnego celu przez chytre, podstępne działanie. Istotny jest też charakter informacji, która zostaje poświadczona niezgodnie z prawdą, ponieważ musi ona dotyczyć okoliczności prawnej. Przykładem jest procedura starania się o kredyt bankowy, w trakcie której urzędnik nie zweryfikował dokumentów potwierdzających np. wiarygodność kredytową.

Informacje dodatkowe

Przestępstwo karane z artykułu 272 Kodeksu karnego nie dotyczy wszystkich sytuacji wprowadzania w błąd, a jedynie takie, w których do poświadczenia nieprawdy wykorzystano podstęp. Zgodnie z interpretacją sądu przez takie postępowanie rozumie się specyficzne działanie, mające na celu zmianę warunków lub ukrywanie faktów, tworząc sytuację sprawiającą wrażenie realnej. Dzięki temu osoba składająca poświadczenie jest przekonana o tym, że poświadcza prawdę.

Kodeks karny nie uznaje za przestępstwo wprowadzenie w błąd funkcjonariusza jedynie poprzez wypowiedź słowną. Taka informacja zazwyczaj może zostać zweryfikowana przez poświadczającego funkcjonariusza, co jest jego prawnym obowiązkiem przez złożeniem podpisu. Jeśli miał on możliwość dokonania weryfikacji informacji, a mimo to jej nie dokonał, sąd może uznać, że dopuścił się przestępstwa poświadczenia nieprawdy z artykułu 271 kk.

Co grozi za artykuł 272 kodeksu karnego

Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy od funkcjonariusza publicznego lub innej osoby, która posiada uprawnienia do wystawienia dokumentu, to przestępstwo ujęte w artykule 272 Kodeksu karnego. Co grodzi za takie celowe działanie? Kodeks przewiduje w takiej sprawie kary więzienia w zakresie do 3 lat. Nowelizacja kodeksu wyłączyła w formie odrębnego przepisu poświadczanie nieprawdy na fakturach, do których również odnoszą się kary z art. 272.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *